Jenny Nordlund

Advokat/Delägare

0920-46 10 63
jenny@lundbergakerlund.se

Jenny  Nordlund

Jenny Nordlund har lång erfarenhet som advokat, bl a vad avser mål om vårdnad, boende och umgänge.
Hon arbetar även med andra tvister och har uppdrag som målsägandebiträde.

Bakgrund

– Jur. kand. Uppsala Universitet.
– Tingsnotarie vid Piteå tingsrätt 1987 – 1990
– Sedan 1990 verksam vid advokatfirman Lundberg & Åkerlund

Delägare sedan 1997.

Advokat/Delägare

0920-46 10 63
jenny@lundbergakerlund.se

Jenny  Nordlund

Jag har lång erfarenhet som advokat, bl a vad avser mål om vårdnad, boende och umgänge, men arbetar också med tvistemål och tar uppdrag som målsägandebiträde.

Bakgrund

– Jur. kand. Uppsala Universitet.
– Tingsnotarie vid Piteå tingsrätt 1987 – 1990
– Sedan 1990 verksam vid advokatfirman Lundberg & Åkerlund

Delägare sedan 1997.