Ekonomiskt
stöd

Din försäkring eller Rättshjälpsmyndigheten kan lätta dina kostnader.

För utgifter i juridiska ärenden är det möjligt att få statlig ersättning för de kostnader som uppstår, exempelvis om man saknar försäkringsskydd.

– Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Law scale

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i ett flertal större försäkringar. Om det uppstår en tvist kan du be ditt försäkringsbolag om att få ta detta i anspråk för att täcka dina juridiska utlägg, de kan då täcka större delen av kostnaderna i tvisten som uppkommit. Kontakta din försäkringsgivare för mer information om självrisk och vilka krav som ska uppfyllas för att skyddet ska gälla.

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt ekonomiskt stöd till dig som behöver juridisk hjälp men som saknar en försäkring som innefattar rättsskydd eller om ärendet i sig, inte täcks av ditt försäkringsbolag. Stödet ges således bara till dig som inte kan utnyttja rättsskyddet i en försäkring men som även har begränsad ekonomi. Att få rättshjälp, innebär att staten betalar delar av dina kostnader. Ansökan om rättshjälp gör man tillsammans med sin advokat eller jurist – kontakta oss, så hjälper vi dig.

Mer information går att hitta hos Sveriges Domstolar.