Vi står för kompetent juridisk rådgivning och har gjort det sedan 1964. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

– Lundberg & Åkerlund

Vårt kunnande

Notepad and pen with logo

Till oss kan du vända dig om du har utsatts för brott, är misstänkt för brott eller om du exempelvis har frågor angående skadestånd, fodringar, bouppteckningar eller familjerättsliga ärenden. På sidan Vårt kunnande hittar du mer information om våra inriktningar och respektive arbetsområden.

Oavsett din förfrågan, kan du alltid lita på att vi gör vårt yttersta för att ta tillvara dina intressen, professionellt och med kompetens.

Ekonomiskt stöd

Det som kallas rättsskydd ingår som en del i många av våra vanliga försäkringar, exempelvis för hem, villa, fritidshus, båt och bil. Rättskyddet ger dig ekonomisk trygghet vid juridisk hjälp och du behöver då inte stå för alla kostnader själv. Om rättsskyddet i din försäkring inte täcker tvisten eller om du saknar en relevant försäkring, kan du istället ansöka om rättshjälp genom domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten. Mer information hittar du på sidan Ekonomiskt stöd.

Notepad and pen with logo

Advokatsamfundet

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.