Rättsskydd

Om du hamnar i rättslig tvist så kan du få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

För att du ska kunna använda rättsskyddet måste det ombud du anlitar vara antingen advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning de ger varierar mellan försäkringsbolagen. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd om du väljer att anlita oss som ombud.

Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa själva, så kan du behöva ta hjälp av en advokat eller en annan jurist. För att kunna betala kostnaderna för den advokat eller jurist du anlitar ska du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har en försäkring kan du ha rätt till rättshjälp (ersättning från staten) för vissa angelägenheter. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp om du väljer att anlita oss.