TILLIT

ERFARENHET

KUNSKAP

Vi erbjuder sakkunnig juridisk rådgivning för privatpersoner och företag. Läs om våra tjänster under fliken Arbetsområden.

– ADVOKATFIRMAN Lundberg & Åkerlund

Juridisk rådgivning

Notepad and pen with logo

Vi utmärker oss inom flera juridiska områden, löser tvister och ger support. Från vårdnad och boende till sociala rättigheter i missbruksärenden, psykisk hälsa och vård av unga. Vi hanterar äktenskap, samboskap, arv, brottsförsvar, bouppteckningar, skadeståndsanspråk, förmögenhetsrätt och olösta projekt.

Lita på vår expertis för att skydda dina intressen. Läs mer under “Arbetsområden“.

Rättsskydd & rättshjälp

Rättsskydd ingår i våra försäkringar för hem, villa, fritidshus, båt och bil. Denna försäkring ger ekonomisk trygghet vid juridisk hjälp. Om rättsskyddet i din försäkring inte täcker tvisten kan du ansöka om rättshjälp genom domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten. Vi hjälper dig med ansökan om det behövs. Läs mer.

Notepad and pen with logo

Advokatsamfundet

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.