TILLIT

ERFARENHET

KUNSKAP

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå, som erbjuder hög tillgänglighet och engagerad juridisk rådgivning inom ett flertal rättsområden, oavsett om du vänder dig till oss som privatperson eller företag.

– Lundberg & Åkerlund

Juridisk rådgivning med bred kompetens

Notepad and pen with logo

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa klienter i ärenden inom ett flertal vanliga rättsområden där tvister kan uppstå. Vi jobbar bland annat med frågor som rör vårdnad, boende och umgånge, socialrätt vid missbruk, psykisk ohälsa och vård av unga (tvångsmål), äktenskap, samboende och arvsrätt.

Till oss kan du vända dig om du är misstänkt för brott eller har utsatts för brott, om du har frågor angående bouppteckningar, skadestånd, fodringar, fastighetsrätt (köp, hyra och arrende av fastighet) eller om du exempelvis anlitat någon att utföra ett projekt eller en leverans som inte fullföljts.

Som klient hos oss kan du lita på att vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen, med bred kunskap och lång erfarenhet.

Läs mer om vår expertis under Arbetsområden.

Rättsskydd & rättshjälp

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat. I vissa fall täcker rättsskyddet i din försäkring inte tvisten i fråga, då kan domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten bevilja dig rättshjälp. Vi hjälper dig med din ansökan om det behövs. Läs mer.

Notepad and pen with logo

Advokatsamfundet

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.